ലേലത്തിൽ പിടിച്ചത് സ്യൂട്ട്കേസുകൾ, തുറന്ന് നോക്കിയ ന്യൂസിലൻഡിലെ കുടുംബത്തിന് സംഭവിച്ചത്…

0
22
വെല്ലിങ്ടൺ: ന്യൂസിലൻഡിൽ ലേലത്തിൽ പിടിച്ച സ്യൂട്ട്കേസിൽ ആകെ വിറച്ച് ഒരു കുടുംബം. പോലീസ് ഇവരുടേത് ഗൗരവമായ കേസായി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ സ്യൂട്ട് കേസിനുള്ളിലെ കാര്യങ്ങൾ പോലീസിനെ പോലും ഞെട്ടിക്കും. സ്‌റ്റോറേജ് യൂണിറ്റിൽ നടന്ന ലേലത്തിലാണ് ഇവർക്ക് സ്യൂട്ട് കേസുകൾ ലഭിച്ചത്. എന്നാൽ ഇവരുടെ സ്യൂട്ട്കേസുകളിൽ മുഴുവൻ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളും കുത്തി നിറച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്തോ വലിയSource link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here