കോപ്പി/പേസ്റ്റ് ബഗ്, ഐഫോൺ 14 പ്രോ ക്യാമറ ഷേക്ക് എന്നിവ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി iOS 16.0.2 പുറത്തിറക്കി

0
9
കോപ്പി/പേസ്റ്റ് ബഗ്, ഐഫോൺ 14 പ്രോ ക്യാമറ ഷേക്ക് എന്നിവ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി iOS 16.0.2 പുറത്തിറക്കിSource link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here